Bekostiging

De aan u geboden zorg van Twentse Zorg kan worden bekostigd uit een Persoonsgeboden budget (PGB). Het PGB is door de overheid in het leven geroepen. Het is een mogelijkheid om cliënten die recht hebben op zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een extra keuze te geven. Met het beschikbaar stellen van een PGB kan de cliënt zelf zorg inkopen. Hierbij krijgen cliënten een goed alternatief aangeboden ten opzichte van de reguliere zorgaanbieders die regelmatig ellenlange wachtlijsten hanteren.

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen binnen het PGB kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (http://svb.nl). U kunt tevens kijken op de site van de belangenvereniging voor PGB-houders; (http://persaldo.nl).

De kosten voor een zorgtraject zijn afhankelijk van de hulpvraag en de indicatie van de cliënt.