Coaching en begeleiding

De begeleider of coach is het centrale aanspreekpunt en de 'buddy' van de cliënt. Hij probeert samen met de cliënt een passend plan van aanpak te creëren welke aansluit op de hulpvraag van de cliënt, waardoor het leven van de cliënt weer goed in de steigers komt te staan. Dit betreft bijvoorbeeld een stabiel beleid in inkomsten en uitgaven, het beter functioneren in de woonomgeving of het afstemmen met andere betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Op deze manier vormen wij een centrale schakel in het leven van de cliënt.

De betekenis van de begrippen coach en begeleider liggen dicht bij elkaar maar er zijn toch enkele verschillen. Coaching kan op verschillende manieren gegeven worden. De gebruikelijke vorm is persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coach ondersteunt de cliënt en helpt deze zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag aan te leren en resultaat te behalen. Het doel van de coach is niet om de cliënt te adviseren over keuzes, maar om de cliënt sterker te laten worden in het maken van zijn of haar éigen keuzes door te vertrouwen op zijn eigen visie. De cliënt bepaald zelf wat hij doet en wat zijn leerdoelen zijn, in samenspraak met de coach. Begeleiding is meer sturend. De begeleider ondersteunt de cliënt, geeft advies waar nodig is en stuurt de cliënt in de juiste richting.

De begeleiding of coaching die geboden wordt gebeurt altijd op afspraak. Onze voorkeur gaat uit naar een afspraak bij de cliënt thuis, maar dit kan eventueel ook op een andere locatie gerealiseerd worden. De zorg is altijd toegespitst op de individuele wens van de cliënt.