Bejegeningstraining

Naast begeleiding en coaching biedt Twentse Zorg tevens een sociale training – ook wel bejegeningstraining – aan voor bedrijven, (zorg)instellingen en particulieren. Onder bejegening verstaan we de wijze waarop de cliënt en de zorgverlener met elkaar om gaan. De cliënt is vaak afhankelijk van de kwaliteit van zorg die geboden wordt door de zorgverlener. Doordat deze zorg is toevertrouwd mag de cliënt rekenen op een respectvolle en gelijkwaardige manier van omgang.

Tijdens de training komen de volgende doelstellingen aan bod;

  • Bewustwording van bejegening van cliënten;
  • de ervaringskennis van cliënten een centrale plaats geven in de hulpverlening naast de vakdeskundigheid van medewerkers;
  • medewerkers inzicht geven in hoe het voelt om cliënt te zijn;
  • stil staan bij de bejegening en de mentaliteit van de medewerkers ten opzichte van cliënten en bij mogelijkheden om hierin de professionaliteit te bevorderen;
  • inzicht vergroten in de wijze waarop de individuele medewerker omgaat met cliënten;
  • positief beïnvloeden van de manier waarop de medewerkers omgaan met cliënten.

  • De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige.