Voor bedrijven

Twentse Zorg kan ook ingehuurd worden door bedrijven, voor het begeleiden van werknemers bij wie persoonlijke- en/of arbeidsgerelateerde problemen een belemmering vormen voor het optimaal functioneren. Het door een werknemer vrijuit kunnen spreken met een onpartijdige 'derde' en het kunnen zoeken naar oplossingen werkt bevrijdend.

Ook bij reeds uitgevallen werknemers is begeleiding door een coach zeer zinvol. In een groot aantal gevallen kan het de duur van de uitval verkorten.