Zorg op maat

Twentse Zorg is gericht op het bevorderen, het behoud en/of het compenseren van zelfredzaamheid van de cliënt. Wij werken zowel competentie- als resultaatgericht en bieden zorg op maat. Hierbij kunt u denken aan dagelijkse routine, structuur, dagbesteding, zelfredzaamheid, de sociale vaardigheden, respect en begrip.

Tevens biedt Twentse Zorg hulp aan mensen met gedragsproblemen. Hierbij kunt u denken aan;

  • Gezinnen met één of meerdere kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, zoals PDD-NOS, ADD en ADHD,
  • Zelfstandig wonende jongeren met eenzelfde problematiek,
  • Kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking,
  • Mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen.